Danshögskolans studentkår

Kåren är en ideell förening vars arbete utförs på fritiden. Danshögskolan är en relativt liten högskola och kårens arbete ligger nära den dagliga verksamheten. Studentinflytande är stort på så sätt att studenterna har nära kontakt med lärare och ledning. Studenterna är också väl representerade i skolans beslutande organ.

Välkomna till en ny termin på Danshögskolan.

Studentkåren har sitt första stormöte torsdagen den 22 augusti kl: 14.00
På mötet ska vi välja in ledamöter i kårstyrelsen samt i skolans olika nämnder.