Om Danshögskolan

 

Danshögskolan skall spela en aktiv roll i skärningspunkten mellan kultur- och utbildning och bidra till samhällets utveckling genom att delta i och stimulera samverkan mellan institutioner, utbildningar, organisationer inom och utanför dansområdet, svenska såväl som internationella. Danshögskolan är Sveriges enda högskola i sitt slag. Många lärare med stor internationell och scenisk erfarenhet undervisar på skolan. De studerande söker sig till Danshögskolan från många olika länder. Ett villkor för att bli antagen är att den sökande behärskar det svenska språket. All antagning sker lokalt på skolan genom omfattande prov inför jury.

1963 skapades Koreografiska institutet som försöksverksamhet och första statligt stödda institutionen specialiserad för danskonsten. året därpå tillfördes en danspedagogisk utbildning. Antalet studerande och utbildningsbehov växte och verksamheten permanentades 1970 under namnet Statens Dansskola. Danshögskolan, som numera är en egen myndighet direkt under regeringen, fick sitt nuvarande namn 1978 då ett flertal högre konstnärliga utbildningar gavs högskolestatus. Inom de konstnärliga högskolorna finns förutom grundutbildning även konstnärligt utvecklingsarbete, vilket äger sin motsvarighet i forskning vid universitet och högskolor. Sveriges första professur inom dansområdet, i koreografisk komposition, tillträddes 1992 av Margaretha åsberg. Därefter inrättades en professur i danspedagogik som nu innehas av Erna Grönlund.