Danshögskolan ger en serie av tre kurser i historiska danser

 

Dans frĺn medeltid till renässans.
Nästa ansökningstillfälle: 2003-04-01
16- 1700-tals danser.
Nästa ansökningstillfälle: 2004-04-01
1800-talets sällskapsdanser.
Nästa ansökningstillfälle: 2005-04-01
I kurserna ingĺr repertoar frĺn tiden, kulturhistoria, musikhistoria, dräkthistoria genomgĺng av källitteratur samt studiebesök. Man kan välja att gĺ en eller flera kurser.

Den som fullföljt alla tre kurserna har möjlighet att ansöka om att få komplettera med kurser om ytterligare 20 poäng för att erhålla Högskoleexamen.

Sommarkurs

Medetida musik och dans för lärare
Fördjupningskurser

Under läsåret 2002-2003 görs ett uppehåll i den ordinarie serien kurser i historiska och Danshögskolan erbjuder istället två fördjupningskurser, en i renässansdans och en i barockdans, om vardera 15 poäng. Kurserna fokuserar på rekonstruktion, interpretation och komposition.

Fördjupningskurs i renässansdans 15 poäng
Fördjupningskurs i barockdans, 15 poäng
Kontakta:
Anna Karin Ståhle-Varney, e-post: anna-karin.stahle-varney@danshogskolan.se 08-459 05 33

Studievägledning:
Gunnel Gustafsson, e-post: gunnel.gustafsson@danshogskolan.se 08-459 05 15