Dansens lärande – Minne, Mästarlära och Kropp

är ett konstnärligt-pedagogiskt utvecklingsarbete om undervisningen i modern och nutida dans på Danshögskolan. Pedagogiska och konstnärliga minnesberättelser, beskrivning av Mästarlära och kroppens lärande ur neurofysiologisk synvinkel utgöt bakgrund för en praktisk studie om dansens lärande. I studien har det utkristalliserats ett antal tema som presenteras i en interaktiv DVD. Innehållet och lärarrollen i undervisningen på Danshögskolan blir synligt i tema som Mästarlära, Kroppens minne, Beröring, Visualisering – skapande bild, Visualisering – föreställande bild, Ramsor, Korrektioner och förklaringar.
I dvdn kan du klicka dig fram genom olika tema och få en god bild av hur lärarrollen i dans på högskolenivå ser ut idag. Valda tema är giltiga för alla dansämnen, men presenteras här genom modern och nutida dans.

Medverkande lärare är: Karin Munters Jameson, Annika Notér Hooshidar, och Madeleine Karlsson. Musiker är: Jimmy Alcayna, Mikael Dehlin och Stefan Lengyel. Projektet har genomförts med stöd av KU-nämnden vid Danshögskolan och Carina Aris Minnesfond.
För filmning och redigering svarar Lars Flensted-Waleij.

Copyright : Gun Román och n©b

En skriftlig artikel om projektet finns i boken.
Röster om danspedagogik, Grönlund & Wigert red.,2004, Carlssons bokförlag
Gun Román är lektor, huvudlärare i modern och nutida dans på pedagogutbildningen på Danshögskolan. Har utvecklat och drivit metodutveckling inom sitt ämne, Danshögskolans internationalisering, varit gästlärare i ett flertal länder samt bedrivit flera projekt inom konstnärligt/pedagogiskt utvecklingsarbete och publicerat artiklar om dansundervisning. Román har även haft ett stort antal förtroendeuppdrag i nationella och internationella organ inom dansområdet, där hon arbetat utbildnings- och kulturpolitiskt. Ingår i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för konstnärligt FoU.

Har du frågor om Dvdn Dansens lärande kontakta Gun Román på gun.roman@danshogskolan.se