NYCIRKUSUTBILDNINGEN

Regeringen har gett Danshögskolan i uppdrag att anordna högskoleutbildning i nycirkus. Utbildningen är ett treårigt program inom Danshögskolan och antagning kommer att ske vartannat år med start höstterminen 2005.

Syfte

Danshögskolan ska anordna nycirkusutbildning på hög internationell nivå. Utbildningen ska präglas av ett konstnärligt och pedagogiskt nyskapande och inbegripa de olika konstnärliga uttrycksformer som krävs för en total scenisk gestaltning där dans, teater, musik, idrott och cirkus ska förenas i ett gränsöverskridande arbetssätt.

De studerande ska inhämta de grundläggande kunskaper som krävs för ett yrkesliv inom cirkus- och scenkonstområdena.

Utbildningen ska ge möjlighet till individuell konstnärlig utveckling och hos den enskilde studenten skapa förståelse för vikten av samarbete och ensemblekänsla samt ge utrymme för reflektion kring den egna yrkesrollen.

Efter fullgjord utbildning ska studenten kunna skapa föreställningar som präglas av en helhet och ett starkt konstnärligt uttryck.

Kursupplägg och huvudsakligt innehåll

Nycirkusutbildningen omfattar tre års studier på heltid, 120 poäng.

I utbildningen ingår träning i fyra olika cirkusdiscipliner; akrobatik, ekvilibrism, luft, och jonglering. Under första året kommer studenterna att träna alla discipliner för att därefter välja en huvudsaklig inriktning och koncentrera sig på en eller två discipliner. Studenterna ska vid avslutad utbildning kunna genomföra individuella cirkusnummer i vald/a disciplin/er.

Utöver cirkusträningen kommer utbildningen att innehålla dans, musik, scenframställning, tal samt mer teoretiska kurser och reflekterande seminarier i ämnen som anatomi, cirkus/teater/dans/kulturhistoria, psykologi/pedagogik, media, produktionsledning etc.

Inom dansområdet kan t.ex modern och nutida dans, jazzdans, klassisk balett och improvisation ingå. Kurser inom andra konstområden ingår på liknande sätt utifrån vissa val de studerande kan göra.

Dessutom kommer produktionsövningar att genomföras och redovisas. Vissa av dessa övningar kan ske i samarbete med andra utbildningar inom Danshögskolan.

Behörighet

ˇ Grundläggande behörighet.
ˇ Lägst betyget Godkänd i Svenska B/Svenska 2B, Engelska A. (Sökande med utländsk gymnasieexamen, och som saknar betyg i svenska, har rätt att söka dispens för att delta i antagningsprov. De som blir antagna måste dock genomgå test för att visa tillräckliga kunskaper i svenska innan studierna påbörjas i augusti.)
ˇ God fysik med regelbunden träning inom minst en av cirkusdisciplinerna akrobatik, ekvilibrism, luft, jonglering eller inom något annat konstnärligt/fysiskt område.
ˇ Utbildningen kräver konstnärlig begåvning, intresse för scenisk gestaltning och samarbetsförmåga.

Inträdesprov

En första gallring sker genom inskickad video där den sökande visar sin prestation/nummerakt enligt ansökningshandlingar.

Du som blir kallad till vidare prov kommer att få en detaljerad information om provets olika delar.