Dans – forskning och utveckling

Dans – forskning och utveckling är en rapportserie som ges ut av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete vid Danshögskolan. Syftet är att sprida akutell forskning och konstnärligt utvecklingsarbete inom dansområdet. Rapportserien har initierats av professor Erna Grönlund vid Danshögskolan och universitetslektor Barbro Renck vid Karlstad universitet. Redaktionen består av Erna Grönlund, Gunnel Gustafsson och Anna Karin Ståhle.

2006:2 Movement as the memory of the body
Efva Lilja

2006:1 Dansterapi för deprimerade tonĺrsflickor samt utvärdering av det samlade dansterapiprojektet
Erna Grönlund och Barbro Renck
2005:2 Dansnotation ett kommunikationsmedel
Anna Karin Ståhle

2005:1 Dansterapi för pojkar med ADHD Grupper och individuell behandling
Erna Grönlund och Barbro Renck

2004:1 Dansterapi – en målinriktad behandling som stöd och hjälp för pojkar med diagnosen ADHD/DAMP
Erna Grönlund och Barbro Renck