Föreningen Danshögskolans Vänner

Stöd dansen! Bli medlem nu!

Danshögskolan är Sveriges enda konstnärliga högskola för dans och nycirkus. Den grundades 1963 under namnet Koreografiska Institutet för att sedan under åren 1970-78 gå under namnet Statens Dansskola.

Danshögskolan utbildar:
ˇ dansare
ˇ danspedagoger
ˇ dansterapeuter
ˇ koreografer
ˇ nycirkusartister
samt ger fortbildningskurser på olika områden inom dans.
Föreningen Danshögskolans Vänners viktigaste målsättning är att bygga upp en stipendiefond för Danshögskolans studenter. De första stipendierna delades ut vid avslutningen vårterminen 1994 och har sedan dess delats ut årligen. Föreningen delar för närvarande ut sitt eget stipendium, Lena Malmsjös stipendium samt Maria Pröckls flamencostipendium.

Föreningen Danshögskolans Vänner anordnar föredrag, föreställningar och andra evenemang som julgransplundring och loppmarknader för medlemmar och andra intresserade.Föreningen ordnar också återträffar för tidigare studenter.

Vid Danshögskolan verkar ett flertal specialister inom många dansämnen. Var med och ta del av deras erfarenheter och kunskaper!

Stöd Sveriges enda högskola för dans!

Gå med i Föreningen Danshögskolans Vänner!

För mer information kontakta:
Monica Richardsson tel 08-4590547
Anna Karin Ståhle tel 08-4590533

Styrelse 2006
Maria Pröckl-Steen, ordförande
Birgitta Möller-Nilsson, vice ordförande
Monica Richardsson, sekreterare
Anna Karin Ståhle, sekreterare
Fia Fredricson-Flodin, kassör
Davor Kajfes, ledamot
Carmela Perä, suppl.
Katarina Lundmark, suppl.

årsavgift 2006 150: –
Förening el. Organisation 500: –
Ständig medlem: 2000: –
Postgiro: 46 38 24 – 3

Adress: DHV, Box 27043, 102 51 Stockholm
dhv@danshogskolan.se

KU-NÄMNDEN

Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete och forskning
Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete och forskning, KU-nämnden, har som sin huvudsakliga uppgift att främja konstnärligt utvecklingsarbete och forskning kring dans – både internt och externt. Nämnden tar också initiativ till, samt fördelar medel till utvecklings- och forskningsprojekt.
Ordförande:
Lena Hammergren
Tel: 08-6747487
lena.hammergren@danshogskolan.se
Vice ordförande:
Gun Roman
tel: 08-459 05 19
gun.roman@danshogskolan.se

Handläggare:
Anna Karin Ståhle
Tel: 08-4590533
anna-karin.stahle@danshogskolan.se

Arbetsordning KU

Pågående och avslutade projekt

Dans – forskning och utveckling

CHORA skriftserie

Avhandlingar