KU-NÄMNDEN

Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete och forskning
Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete och forskning, KU-nämnden, har som sin huvudsakliga uppgift att främja konstnärligt utvecklingsarbete och forskning kring dans – både internt och externt. Nämnden tar också initiativ till, samt fördelar medel till utvecklings- och forskningsprojekt.
Ordförande:
Lena Hammergren
Tel: 08-6747487
lena.hammergren@danshogskolan.se
Vice ordförande:
Gun Roman
tel: 08-459 05 19
gun.roman@danshogskolan.se

Handläggare:
Anna Karin Ståhle
Tel: 08-4590533
anna-karin.stahle@danshogskolan.se

Arbetsordning KU

Pågående och avslutade projekt

Dans – forskning och utveckling

CHORA skriftserie

Avhandlingar