STUDENTKÅREN

Studentkåren är en ideell förening vars arbete utförs på fritiden. Danshögskolan är en relativt liten högskola och kårens arbete ligger nära den dagliga verksamheten. Studentinflytande är stort på så sätt att studenterna har nära kontakt med lärare och ledning. Studenterna är också väl representerade i skolans beslutande organ.

Vi påverkar beslut som fattas i Danshögskolan styrelse.

Vi jobbar för studenternas rättigheter, t.ex. om någon har problem med en lärare, en kurs, med andra studenter eller har åsikter om sin utbildning.

Vi jobbar för att studenter ska trivas på skolan.

Vi jobbar för en öppen dialog mellan studenter och personal.

Vi jobbar med kontakter utifrån, t.ex. Moderna Dansteatern, andra studentkårer, SSCO, SFS m.fl.

Vi har diskussionsforum där studenter får framföra sina åsikter, tankar och idéer som vi för vidare till personalen och ledningen på skolan.

I Kårstyrelsen sitter en ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, vice kassör och en representant från varje heltidsutbildning.

I skolans sex nämnder (Disciplinnämnden, Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete, Utbildningsnämnden, Kontaktgruppen vid sexuella trakasserier, Arbetsgruppen för mångfald, likabehandling och jämställdhet, Referensgruppen för biblioteksfrågor) sitter studentrepresentanter.

Har ni frågor eller vill ni säga några ord till oss, gör det på e-post: dans@danshogskolan.se

Länkar:
www.sokstudentbostad.se
www.mecentat.se
www.ssbf.se
www.ssco.se
www.sfs.se
www.sb.su.se/studenthalsan
köp och sälj begagnad kurslitteratur, sök fritt bland 28 000 stipendier

Heritone, CD-skivor för baletträning
www.dancingbongos.com, CD-skivor för dansträning
Bilder & Video hittar du på vår mediaserver