Fristående kurser, Fortbildningskurser, Uppdragskurser

Danshögskolan anordnar fristående kurser på olika nivåer. Vissa kurser ges som uppdragskurser, genom att skolor eller andra organisationer beställer kurser av Danshögskolan. Dessa kurser kan ”skräddarsys” efter behov.

Fyll i vår Enkät

Fristående kurser inom danspedagogutbildningen

Världsdans

Alla utbildningar
För mer information om fortbildning och uppdragskurser kontakta
Anna Karin Ståhle, e-post anna-karin.stahle@danshogskolan.se 08-459 05 33.

Studievägledning
Gunnel Gustafsson, studierektor, studieinfo@danshogskolan.se 08-4590515