FOLKDANSUTBILDNINGEN

Den tvååriga folkdansutbildningen kommer i och med läsåret 2006/2007 att upphöra som egen självständig utbildning. Detta innebär att det inte finns möjlighet att söka folkdansutbildning under vårterminen 2006. Från och med läsåret 2007/2008 kommer folkdansen att jämställas med övriga dansämnen på Danspedagogutbildningen och bli en del i den nya treåriga pedagog/lärarutbildningen som leder fram till en kandidatexamen. Nästa antagningstillfälle för dig som vill arbeta med folkdans blir april 2007.

Nedanstående beskrivning avser den utbildning som pågår läsåret 2005/2006.
Syfte

Folkdansutbildningen är en tvåårig utbildning på högskolenivå som syftar till att ge de studerande de kunskaper, färdigheter och pedagogiska metoder som behövs för att kunna bedriva undervisning i folkdans för barn, ungdom och vuxna. Dessutom syftar utbildningen till att ge de studerande kunskaper, färdigheter och metoder för komposition och enklare koreografi för folkdans.
Innehåll

Studierna bedrivs två år på heltid, 80 poäng
Tonvikten i utbildningen ligger på svensk folkdans, dessutom ingår kurser i danser från andra kulturer, historiska danser och karaktärsdans samt träning i bl a jazzdans och modern och nutida dans.
I utbildningen ingår även kurser i danspedagogik, psykologi, musik- o danshistoria, anatomi samt komposition.
I utbildningen läggs stor vikt vid utvecklandet av det egna dansandet och olika metoder för att lära ut dans.

 

Upplysningar
Bert Persson, Utbildningsledare
08-4590532
bert.persson@danshogskolan.se

Gunnel Gustafsson, Studierektor
08-4590515
studieinfo@danshogskolan.se

Danshögskolans studentkår

Kåren är en ideell förening vars arbete utförs på fritiden. Danshögskolan är en relativt liten högskola och kårens arbete ligger nära den dagliga verksamheten. Studentinflytande är stort på så sätt att studenterna har nära kontakt med lärare och ledning. Studenterna är också väl representerade i skolans beslutande organ.

Välkomna till en ny termin på Danshögskolan.

Studentkåren har sitt första stormöte torsdagen den 22 augusti kl: 14.00
På mötet ska vi välja in ledamöter i kårstyrelsen samt i skolans olika nämnder.

Vi syns den 19 augusti. Njut av de sista veckorna på sommarlovet och glöm inte att betala kåravgiften.

Ina Sparrman, ordförande och Åsa Hansson, kassör
Har ni frågor eller vill ni säga några ord till oss, gör det på e-post: dans@danshogskolan.se