Dans kan hjälpa barn och unga

Forskningsprojektet har genomförts under perioden 2001-2005. I tre rapporter utgivna av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete vid Danshögskolan redovisas projektets utfall och process.

2006:1 Dansterapi för deprimerade tonårsflickor samt utvärdering av det samlade dansterapiprojektet
Erna Grönlund och Barbro Renck

2005:1 Dansterapi för pojkar med ADHD Grupper och individuell behandling
Erna Grönlund och Barbro Renck

2004:1 Dansterapi – en målinriktad behandling som stöd och hjälp för pojkar med diagnosen ADHD/DAMP
Erna Grönlund och Barbro Renck

För mer information kontakta gärna professor Erna Grönlund tfn 08-717 71 16 eller 070-259 08 06 e-post: erna.gronlund@telia.com och lektor Barbro Renck, tfn 054-700 25 10 eller 0705-43 61 49, e-post: barbro.renck@kau.se

Forskningsrapporterna kan beställas av lars.nyberg@danshogskolan.se eller på telefon 08-459 05 30.